AVANGARDA V

pl
eng
rus
Puchar Mistrza Mistrzw TrekSfera fantastyka rosyjska Blaszana Arena

SOCJAL

Zapewniamy darmowe noclegi w budynku szkoły. Do dyspozycji uczestników będą też prysznice i, oczywiście, łazienki. Posilić się w bardzo przystępnej cenie będzie można w konwentowym bufecie.

AKADEMIKI

Ze względu na dużą rozpiętość przestrzenną planowanych atrakcji (przez co ilość dostępnych miejsc noclegowych na terenie ZS 37 będzie ograniczona) oraz dla wygody niektórych uczestników rozpoczęliśmy z administratorami Domów Studenckich Politechniki Warszawskiej rozmowy na temat udostępnienia pokoi naszym uczestnikom.
Staramy się o miejsca w domach studenckich "Riviera" i "Mikrus" znajdujących się blisko najlepszego węzła komunikacyjnego, gwarantującego dotarcie na teren konwentu w przeciągu niespełna 10 minut.

Przed zakończeniem rozmów z administratorami DS nie jesteśmy w stanie podać gwarantowanej liczby pokoi, jednak przydatna będzie nam informacja o zapotrzebowaniu na nie. Jeśli więc w przypadku możliwości noclegu w akademiku bylibyście chętni spędzić noc w pokoju z łóżkiem i łazienką, zgłoście się na adres
akademik[at]ava.waw.pl.
W zgłoszeniu podajcie swoje imię i nazwisko, imiona i nazwiska osób z którymi chcielibyście dzielić pokój oraz okres pobytu.
W przypadku wynegocjowania ilości pokoi mniejszej niż zgłaszane zapotrzebowanie, o przydziale pokoi decydować będzie kolejność zgłoszeń

Update

Informujemy, że nie udało się wynegocjować z Domami Studenckimi Politechniki Warszawskiej przyspieszenia terminów rozpoczęcia przez nie usług noclegowych na datę konwentu - po dokładnym rozpatrzeniu sprawy administracje DS Riviera i Mikrus uznały że nie będą jednak w stanie przystosować pokoi po studentach na wymagany przez nas okres. Jesteśmy w trakcie ustalania możliwości noclegowania naszych uczestników w akademikach Uniwersytetu Warszawskiego. Równie dobry dojazd tyle, że przystanek dalej. Będziemy informować zainteresowane osoby o postępach w tych pracach. Na dzień dzisiejszy wiemy, że administracja akademików będzie w stanie podjąć stosowne rozmowy około połowy czerwca. Prosimy o dalsze zgłaszanie zapotrzebowania na pokoje w akademikach. Poinformujemy zainteresowane osoby czy i w jakich cenach pokoje uda się ostatecznie wynegocjować.


Nocleg na miejscu

Szanowni Przyszli Uczestnicy! Do szczęścia potrzeba Wam już tylko pakownego plecaka na nagrody, wygodnej karimaty i ciepłego śpiwora oraz kawałka ręcznika, ulubionego mydła i czegoś do polerowania ząbków. I koniecznie - dużego zapasu entuzjazmu i chęci dobrej zabawy.

Każda osoba, która przybędzie na konwent Avangarda V, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia; ponadto osoby poniżej 16 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna o następującej treści:

"Potwierdzam, że wiem, iż (imię i nazwisko uczestnika) w dniach 2-5 lipca 2009 będzie uczestnikiem konwentu AVANGARDA V. Wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program konwentu AVANGARDA V i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w imprezie nie podniosę żadnych zarzutów wobec organizatorów oraz uczestników ani nie będę dochodzić żadnych roszczeń. (imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania, nr dowodu osobistego (wymagany) i telefon).(data, miejscowość i czytelny podpis)."

Można skorzystać z załączonego szablonu.

Bar Konwentowy

Prawdopodobnie, jak w roku ubiegłym, barem konwentowym będzie Paradox Cafe znajdujący się 3 przystanki i kilka kroków od terenu konwentu.

Copyright ©: code: Jottan gfx: Xaric

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2012 r.